Lengkeek Taal Leren
 Nederlands als tweede taal

Wil je Nederlands leren ?
Do you want to learn Dutch?
Voulez-vous apprendre le néerlandais?
¿Quieres aprender holandés?
Hollandaca öğrenmek istiyor musunuz?
يريدون أن يتعلموا اللغة الهولندية؟
---------------------------------------------------------------------------------
            U moet inburgeren ?
            U wilt de Nederlandse taal beter spreken ?
            U wilt de Nederlandse taal beter schrijven ?
-------------------------------------------------------------------------------------
Bernadette Lengkeek
bernadette@lengkeektaalleren.nl
tel: 0620837565
Lengkeek Taal Leren
kvk: 27354991